Grattishälsning (Fira)

Till Nära & Kära (Fira) kan du helt kostnadsfritt skicka in din grattishälsning.

E-post (Fira):
fira@annonsbladet.com

Varje vecka lottar vi ett bidrag som blir ”Veckans tårtvinnare”.

Bidragen till denna sida måste vara oss tillhanda senast fredag en vecka innan utdelning och tas med i mån av plats.

Använd med fördel möjligheten att skicka ditt material via e-post-länken. Glöm ej att bifoga din bild!

Vi förbehåller oss rätten att korta ner gratulationen.
Efterlysningar hänvisas till Fynda Hos Oss (50:-).

Om du skickar bilder som du vill ha i retur måste du bifoga ett
adresserat och frankerat kuvert. Skicka in materialet till oss via
e-post-adressen eller via vanlig post och märk ditt kuvert
med ”Det vill vi fira”.

Lämningstider

Annonser som skall vara med i Nära & Kära måste vara oss tillhanda senast fredag en vecka innan införande.

Adress:
Annonsbladet
Box 171
781 22 Borlänge

Insänt material (Familje)

Skicka in ditt material till Nära & Kära (Familje) genom att klicka på e-post-länken nedan.

Materialet måste vara oss tillhanda senast fredag en vecka innan utdelning och tas med i mån av plats.
Vi förbehåller oss rätten att korta ner materialet.

Annonsbladet Dalarna tar ej ansvar för inskickat ej beställt material. Ej heller betalar vi för insänt material.

Personerna på bild ska vara vidtalade och ha medgivit publicering.

E-post (Familje):
familj@annonsbladet.com

insantmaterial